Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen låter reparera 29 broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar (Nyland, Tavastland)

NTM-centralen låter reparera broar i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne Tavastland i sommar för 15 miljoner euro. Sammanlagt finns det 29 broar som ska repareras eller förnyas.  Av dem finns 21 i Nyland, 5 i Egentliga Tavastland och 3 i Päijänne Tavastland. Därtill repareras och breddas vissa broar tillsammans med kommunerna.

De mest betydande reparationsobjekten i Nyland är broarna på Vanda å i Helsingfors, Stenviks överfarter i Esbo, Korso överfarter i Vanda och broarna i Jokiranta i Sibbo. I Egentliga Tavastland repareras bland annat Alvettula bron och gångtunneln i Heinu i Tavastehus. I Päijänne Tavastland repareras bland annat bron på Borgå å och gångtunneln på Miilukatu i Lahtis.

Broarbetena stör trafiken och vid arbetsplatserna styrs trafiken till en eller två smalare filer. Vid vissa objekt styrs trafiken till alternativa rutter.

NTM-centralen låter också göra mindre reparationer av skador enligt behov samt förnyar stålrörsbroar. Under dessa reparationer kan trafiken korsa bron fastän förseningar på några minuter kan förekomma.            

På verksamhetsområdet finns många livligt trafikerade vägar som byggdes under 1960- och 1970-talet och vars broar nu har nått renoveringsåldern. Att reparera dessa är krävande eftersom trafikmängderna är stora.  I vissa fall måste bron förnyas på grund av bristfällig bärförmåga. Finansieringen som i år finns tillgänglig för att reparera och förnya broarna är ungefär på samma nivå som under senaste två år.

Läget på broarna som ska renoveras och förnyas har publicerats med uppgifter och bilder på följande webbplats:

 

Ytterligare information:

Nylands NTM-central, broingenjör Juha Noeskoski, tfn 0295 016 36


Regional information