Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus antoi lausuntonsa Luumäelle tärkeälle pohjavesialueelle rakennettavien jakeluasemien ympäristölupahakemuksista (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Lausunnot koskevat Kiinteistö Rantsilanmäki Oy:n ja ST1 Oy:n Shell Luumäki Pitkäshell jakeluasemien ympäristölupia. Jakeluasemat sijaitsevat VT6 varrella Rantsilanmäen I luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Lausunnoissa on kiinnitetty huomiota hakemuksissa esitettyjen suunnitelmien puutteellisuuteen. Hakemuksissa esitetyissä riskinarviossa ei ole tarkasteltu rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä. Polttonesteiden jakelutoimintaan voi liittyä erityinen onnettomuusriski, jos se sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Esitetyissä suunnitelmissa ei kuitenkaan ole riittävästi suljettu pois poikkeuksellisista tilanteista aiheutuvaa riskiä polttoainepäästöjen kulkeutumiselle suojatun jakeluasema-alueen ulkopuolelle ja tätä kautta pohjavesiin.

ELY-keskus ei puolla polttonesteiden jakelutoiminnan sijoittamista tärkeälle pohjavesialueelle, ellei pohjaveden pilaantumisriski ole riittävästi suljettu pois.

Lisätietoja
- Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo p. 0295 029 298
- Ylitarkastaja Juha Rantala p. 0295 029 277
sähköpostit: [email protected]
 


Regional information