Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskus antaa jouluksi päätöksen Terrafamen ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesta ilmoituksesta poikkeuksellisesta tilanteesta (Kainuun ELY-keskus)

Terrafame on aloittanut ylimääräiset juoksutukset lauantaina 19.12.2015 toimitettuaan ympäristösuojelulain 123 §:n mukaisen ilmoituksen ELY-keskukselle. Ilmoituksen mahdollisesta jättämisestä Terrafame oli yhteydessä Kainuun ELY-keskukseen puhelimitse jo perjantaina. Terrafame on aloittanut juoksutukset vanhoja purkureittejä pitkin Vuoksen ja Oulujoen vesistöön. Ylimääräiset juoksutukset ylittävät sallitun lupakiintiön. Myös Vaasan hallinto-oikeuden purkuputkelle Nuasjärvelle määräämä kuukausittainen sulfaattikuorma on ylittymässä joulukuun aikana.

Kainuun ELY-keskukselle toimitetun ilmoituksen mukaan Terrafame aikoo juoksuttaa vanhoja reittejä pitkin arviolta 19.12.-31.12.2015 välisen ajan. Vuodenvaihteen jälkeen Terrafame voi juoksuttaa luvan mukaan Oulunjoen ja Vuoksen vesistöön on vuonna 2016 yhteensä 1 300 tonnia sulfaattia. Lisäksi Terrafame ilmoitti lauantaina juoksuttavansa purkuputkea pitkin Nuasjärvelle Oulujoen vesistöön täydellä kapasiteetilla, joka on 1 000 m3/h. Tällöin Vaasan hallinto-oikeuden (Vaasan hallinto-oikeuden 10.9.2015 antama välipäätös 15/0235/2) määräämä kiintiö 1 0000 tonnia sulfaattia kuukaudessa tulee ylittymään joulukuun osalta.

Kainuun ELY-keskus on sunnuntaina tehnyt tarkastuskäynnin kaivosalueella. Seuraava tarkastuskäynti on huomenna tiistaina. Kaivosalueella olevien käsiteltyjen vesien varastoaltaiden, Latosuon ja Kortelammen, vedenpinnantaso on yli pato- ja ympäristöturvallisuudelle määritettyjen ylivedentasojen (HW-taso).

Kainuun ELY-keskus valmistelee parhaillaan päätöstä ilmoituksen pohjalta. Päätös asiasta annetaan ennen joulua. Kainuun ELY-keskus on päivystysvalmiudessa myös joulun ajan.

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus, ympäristöturvallisuudesta yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833 ja patoturvallisuudesta yksikön päällikkö Kari Pehkonen, p.  029 502 3856


Regional information