Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Närings-, trafik- och miljöcentralen inleder förnyelse- och reparationsplaneringen av järnvägsviadukten i Kristinestad (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten inleder förnyelse- och reparationsplaneringen av järnvägsviadukten längs landsväg 663 i Kristinestad. Syftet är att planera antingen en reparation av den nuvarande bron eller förnyelse av bron med beaktande av den nuvarande vägens och brons höjd och utseende.

En projektgrupp inrättas för att koordinera planeringen som görs av konsultbyrån Suunnittelukide Oy i Tammerfors. Trafikverket finansierar planeringen och genomföringen av projektet. Avsikten är att planen ska vara färdig i början av år 2014 och att projektet ska genomföras före slutet av år 2014.

Mer information

  • Jukka Ylimäki
    Projektgruppens ledare/Broingenjör
    Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 763

Regional information