Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Uppgifter från ELY-centralerna till regionförvaltningsverket vid årsskiftet (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Vid årsskiftet överfördes uppgifter från ELY-centralerna till regionförvaltningsverken. De uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet samt läroanstalts- och daghemsbyggande som tidigare sköttes vid ELY-centralerna samt den personal som arbetar med dessa uppgifter överfördes till regionförvaltningsverken 1.1.2014.

Från ELY-centralen i Egentliga Finland överfördes sex personer till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. I och med förändringen inrättas ett nytt ansvarsområde vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet, som har hand om de uppgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som överfördes från ELY-centralerna.

Ytterligare upplysningar: direktör Mikael Luukanen, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 092, www.rfv.fi


Regional information