Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

NTM-centralerna övergår till att kungöra ansökningstiderna för taxitillstånd (NTM-centralen)

Från och med början av år 2016 ansvarar fyra NTM-centraler för taxitillståndsförvaltningen i Finland. NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax och NTM-centralen i Nyland fastställer årligen det totala antalet taxitillstånd i kommunerna och i de sammanslagna kommunerna i sitt verksamhetsområde samt beviljar nya taxitillstånd.

En del av NTM-centralerna har tidigare tillämpat fasta kommunspecifika ansökningstider. Nu slopas dessa och från och med början av år 2016 övergår man till förfarandet med att kungöra ansökningstiderna för taxitillstånd.

Minst en gång per år kungör varje NTM-central att sökas lediga taxitillstånd i verksamhetsområdet. I kungörelsen meddelas alltid följande:

  • ansökningstid
  • stationsorten för taxitillstånden som är lediga att sökas inklusive eventuella specifikationer
  • prioriteringsordning (ansökare av första tillstånd/tillståndsinnehavare)
  • kontaktuppgifter till tilläggsuppgiftsgivaren

Om det på någon stationsort inte finns lediga taxitillstånd enligt det gällande beslutet om maximalt antal taxitillstånd (kvot), kungörs heller inga tillstånd att sökas.

Kungörelseförfarandet tas i bruk för att effektivera tillståndsförvaltningen, förenhetliga verksamheten och gallra obefogade tillståndsansökningar.

Mer information:


Regional information