Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

NTM-centralerna behandlar fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner

Enligt lagen om fiske (379/2015) ska varje fiskeriområde utarbeta och ta i bruk en plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska trygga en uthållig och mångsidig avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt fiskresursernas biologiska mångfald. Med nyttjande- och vårdplanen främjas också fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser. Planerna godkänns av NTM-centralerna.

I januari började NTM-centralerna behandla fiskeriområdenas förslag till nyttjande- och vårdplaner. Behandlingen kommer att pågå ända fram till sommaren. För vissa planförslag kan beslutet om godkännande fattas först på hösten. Det är också möjligt att en del av planerna godkänns först nästa år i synnerhet om planen sänds tillbaka till fiskeriområdet för kompletteringar eller vidare beredning till vissa delar.

Alla kan påverka planernas innehåll

Fiskerimyndigheterna vid NTM-centralerna (NTM-centralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland) godkänner nyttjande- och vårdplanerna i ett normalt förfarande enligt förvaltningslagen. I det ingår att höra parter samt ge även andra än parter möjligheter till inflytande. NTM-centralerna lägger ut en offentlig delgivningshandling och en begäran om utlåtande på sin webbplats under adressen www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset alltid när en vård- och nyttjandeplan är under behandling. Därmed har alla möjlighet att ta del av planerna och uttrycka sin åsikt om dem. Det lönar sig att regelbundet följa NTM-centralernas webbsidor.

Läs mera

NTM-centralerna behandlar fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner, NMT-centralens pressmeddelande 27.1.2022 (sttinfo.fi)