Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

ELY-keskuksen yritysrahoitusta runsaat 7 miljoonaa Satakuntaan v. 2015 (Satakunnan ELY-keskus)

Vuosi 2015 oli rahoituksen kysynnän osalta vireä. Rahoitusta haettiin ELY-keskukselta 9,3 miljoonaa euroa 74 hankkeeseen. Yrityksen kehittämisavustusta haettiin 69 hankkeeseen ja haettu avustusmäärä oli 6,791 miljoonaa euroa. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta haettiin viiteen hankkeeseen haetun tuen ollessa yhteensä 2,581 miljoonaan euroa.

Rahoitusta myönnettiin 7,196 miljoonaa euroa 65 hankkeeseen. Myönnetty rahoitus jakaantuu seuraavasti:

  • yrityksen kehittämisavustukset (60 kpl) 4,684 milj. euroa
  • yritysten toimintaympäristön kehittämisavustukset (5 kpl) 2,512 milj. euroa

Myönnetty rahoitus kohdistui erityisesti pk-yritysten uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien pk-yritysten kehittämishankkeisiin. Hankkeiden rahoittamisessa on painotettu toimialan tavanomaisten investointien sijaan alan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta merkittävää uudistumista ja kehittämistä, kuten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja kansainvälistymistä. Rahoitetuilla hankkeilla tavoitellaan 67 miljoonan euron liikevaihdon lisäystä ja 36 miljoonan viennin kasvua hankkeiden toteutuksen päättymiseen mennessä. Uusia työpaikkoja myönnetyn rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän Satakuntaan runsaat 200.

Seuduittain tarkasteltuna rahoitusta kohdistui v. 2015 eniten Rauman seudulle, jossa tukea sai 30 hanketta myönnetyn rahoituksen ollessa yhteensä 4,488 milj. euroa. Rauman seutu on ollut valtioneuvoston nimeämää äkillisen rakennemuutoksen aluetta telakkateollisuudessa syksyllä 2013 tapahtuneiden muutosten johdosta. Tämä on mahdollistanut alueen yritystoiminnan kehittämiseen suunnatun erillisen kansallisen rahoituksen, jota Rauman seudun kuntien pk-yritykset ovat hyvin aktiivisesti hyödyntäneet. Viime vuoden rahoituspäätöksiin sisältyy merkittävä, 1 900 000 euron yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, joka myönnettiin Rauman kaupungille käytettäväksi sijoituksena oman pääoman ehtoisia sijoituksia pk-yrityksiin tekevään pääomasijoitusrahastoon. Rauman seutu on äkillisen rakennemuutoksen aluetta vielä kuluvan vuoden 2016.

Porin seudulle myönnetystä rahoituksesta kohdistui 2,581 milj. euroa ja Pohjois-Satakuntaan 127 620 euroa. Edellä kerrotun lisäksi ELY-keskuksen rahoitusta myönnettiin myös energiatukena yrityksille ja yhteisöille 204 540 euroa sekä yrityksen  kehittämisavustuksena innovaatioiden kaupallistamiseen 67 520 euroa.

ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland-verkostoa neljällä suuralueella. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

 

Lisätietoja: Johtaja Marja Karvonen, p. 0295 022 111

 


Regional information