Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

ELY-centralens svenska kortnamn ändras till NTM-centralen

ELY-centralens nya svenskspråkiga kortnamn är NTM-centralen.  Arbetet med att ändra namnet i materialen har redan börjat. Också e-postmeddelanden kommer nu fram med den svenska ändelsen ntm-centralen.

Det svenska kortnamnet ändrades, då det tidigare kortnamnet ELY-centralen konstaterades vara blandspråk. Eftersom det finska kortnamnet ELY-keskus har bildats utgående från myndighetens officiella namn på finska, bildades det svenska kortnamnet på samma sätt utgående från det svenska namnet, som är närings-, trafik- och miljöcentral.


Regional information