Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

ELY-keskuksen kautta Lappiin yli 7 miljoonaa euroa huhti-toukokuussa (Lapin ELY-keskus)

ELY-keskus rahoitti Lappiin huhti-toukokuussa 46 hanketta, joihin se myönsi tukea yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa sekä teki 15 hankintaa yhteensä 2,9 miljoonan euron edestä.  

Hankinnoista mittavin oli Veljekset Karjalainen Oy:ltä hankittu urakka (1 488 140,50 €), johon kuuluu Mt 944:n (Autti-Kemijärvi) parantaminen Karsimusperän ja Reinikansalmen siltojen kohdilla.

Tukisummiltaan suurimmat rahoitetut hankkeet olivat ELY-keskuksen oman tuotannon hanke Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena  (445 300 €), Pohjanranta Oy:n Pohjanrannan kongressi- ja hyvinvointikeskus -hanke (431 550 €) ja H-Equity Oy:n Toranda Events toimintakeskus, vaihe2 -hanke (425 180 €). 

Yksi esimerkki rahoitetuista kehittämishankkeista on Kemijärven kaupungin HIIOP – opinnollistetut työpajat -hanke, jossa vahvistetaan ilman työtä tai ammatillista koulutusta olevien nuorten ja työttömien ammattiosaamista sekä motivoidaan ja ohjataan heitä jatkokoulutukseen ja työhön. Oppiminen tapahtuu työpajoissa ja työssäoppimispaikoissa, joissa osallistujat suorittavat ammatillisia osatutkintoja. Lue lisää hankkeesta

Muita mielenkiintoisia huhti-toukokuussa rahoitettuja hankkeita ovat mm. AuroraAlert Oy:n ja Repolar Pharmaceuticals Oy:n hankkeet. AuroraAlert Oy:n reaaliaikaisen revontulihälytys-järjestelmän avulla paikkakunnalla olevat matkailijat saavat tiedon kun revontulet ovat silmin havaittavissa. Hankkeen tukimäärä on  yhteensä 24 000 €, josta investointeihin kohdistuu 22 250 € (tuki 35 %) ja kehittämistoimenpiteisiin 1750 € (tuki 50 %). 

Repolar Pharmaceuticals Oy on yritys, joka tutkii ja kehittää ihmisten ja eläinten haavan- ja ihonhoitoon tarkoitettuja valmisteita koti- ja ammattikäyttöön. Repolar Pharmaceuticals Oy:n tutkimus- ja kehitystyön tuloksia on mm. Abilar 10% Pihkasalva, joka on laajalti ammattikäytössä niin avoterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa, sekä kotikäytössä pienempien haavaumien  ja nirhaumien hoidossa. Nyt rahoitetussa hankkeessa toteutetaan Repolarin pihkan-puhdistuslaitoksen tila- ja laiteinvestoinnit sekä kehitetään tuotantomenetelmiä. Hankkeen tukimäärä on yhteensä 80 220 €, josta investointeihin 50 220€ (tuki 35 %) ja kehittämistoimenpiteisiin 30 000 € (tuki 50 %).

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista.

Tutustu ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastoihin:
ELY-keskuksen Lappiin myöntämä rahoitus
Lapin ELY-keskuksen hankinnat

Lisätietoja rahoituskatsauksesta: 
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103, tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi 
Ylijohtaja Pirkko Saarela, puh. 0295 037 122, pirkko.saarela(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja yritysrahoituksesta: 
Rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150  eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi

 


Regional information