Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

ELY-keskukselta kielteinen rakennussuojelupäätös Kuopion Työnkulmasta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus ei määrää Kuopion keskustassa sijaitsevaa ns. Työnkulman rakennusta suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Rakennussuojelun järjestelmä jakautuu lähtökohtaisesti niin, että asemakaava-alueilla suojelu tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavoituksella. Työnkulman osalta rakennuksen suojelukysymys on nimenomaisesti tutkittu ja ratkaistu alueelle laaditun asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Työnkulman suojelukysymys ei kuitenkaan ole vielä lopullisesti ratkaistu. Kuopion kaupunki on tehnyt 17.6.2013 Työväentalon tontille asemakaavan muutoksen, jossa Työnkulmaa ei suojeltu. Kaavamuutos ei ole vielä saanut lainvoimaa Kuopion hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Valitusperusteena hallinto-oikeudessa on esitetty, että suojeluesityksen kohteena oleva rakennus tulisi säilyttää asemakaavalla. Työnkulmaa ei ole osoitettu suojelumerkinnällä myöskään maakuntakaavassa tai Kuopion keskeisen alueen yleiskaavassa.

ELY-keskus pyysi asian käsittelyn yhteydessä lausunnot mm. Museovirastolta ja Kuopion kaupunginhallitukselta. Museoviraston lausunnon mukaan Työnkulmalla on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain arviointiperusteiden mukaan. Kaupunkirakenteessa sijaitsevana sotien jälkeen rakennettuna seurantalona kohteen merkitys on valtakunnallinen. Kuopion kaupunginhallituksen mukaan kaupungin kielteinen kanta suojeluun on sama kuin kaavan hyväksymiskäsittelyn aikana.

Rakennuksen suojelua koskevia esityksiä tehtiin ELY-keskukselle kaikkiaan viisi kappaletta eri yhdistysten toimesta. Asianosaisten on mahdollista valittaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksestä ympäristöministeriöön.

Työnkulma valmistui 1957 arkkitehti Kaj Michaelin suunnitelmin. Pelkistettyä modernia rakentamista edustava rakennus hallitsi Maaherrankadun ja Tulliportinkadun risteysalueen kaupunkikuvaa. Se sijaitsee ruutukaavakeskustassa ja rajautuu Kuopion rännikatujen muodostamaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (RKY). Työnkulman rakennutti useiden vasemmistolaisten järjestöjen perustama Kuopion toimitaloyhdistys ry. Rakennus valmistui pääosin talkootyönä. Rakennuksessa toimivat SKDL:n ja SKP:n paikalliset toimistot, Kansan sanan kirjapaino ja baari. Siellä järjestettiin kokouksia, myyjäisiä ja tansseja, myöhemmin monenlaisia kulttuuri- ja viihdetapahtumia. Kuopion korkeakoulu vuokrasi sieltä tiloja 1970-luvulla.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Eeva Pehkonen, puh. 0295 026 607, eeva.pehkonen[at]ely-keskus.fi

Johtaja Jari Mutanen, puh. 0295 026 830, jari.mutanen[at]ely-keskus.fi


Regional information