Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sysselsättningsöversikt för augusti (ELY-centralen i Österbotten)

Rubriker:

  • Antalet arbetslösa är 8720
  • Arbetslösheten minskade i Toholampi, Perho, Kaustby och Pedersöre kommuner

Läs hela översikten här.


Regional information