Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Sysselsättningsöversikt augusti (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Antalet arbetslösa inom området är över tiotusen.
  • Antalet långtidsarbetslösa har ökat med över en femtedel under ett år.
  • Nu ökar arbetslösheten klart även i yrkesgruppen experter.
Läs hela översikten här.

Regional information