Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Livsmedelsbranschen är tillväxt- och förnyelseinriktad i en turbulent verksamhetsmiljö

Företagen inom livsmedelsbranschen är tillväxtinriktade och söker förnyelse på många olika sätt. Nya livsmedelsföretag har också startats aktivt. De närmaste konjunkturutsikterna för företagen inom livsmedelsbranschen är sämre än för ett år sedan, men positivare än för jämförelsebranscher. Effekterna av det ryska anfallskriget har drabbat livsmedelsföretagen mer än andra små och medelstora företag.

Inom livsmedelsindustrin arbetar 34 000 personer på heltid i cirka 1 850 företag på olika håll i landet. Vart tredje företag inom livsmedelsindustrin är aktör inom bageribranschen. Under de senaste åren har det grundats ungefär 250 nya företag årligen. Livsmedelsindustrin är en stabil arbetsgivare i olika ekonomiska situationer. När det gäller tillgång till kvalificerad arbetskraft har fler utmaningar börjat dyka upp jämfört med tidigare.

Uppgifterna baserar sig på branschrapporten Livsmedelsbranschen – en resilient nätverksekonomi (Elintarvikeala – muutosjoustavaa verkostotaloutta) och SMF-branschbarometern om framställning inom livsmedelsbranschen, som arbets- och näringsministeriet publicerade den 13 december 2022.

De små och medelstora företagen inom livsmedelsbranschen är fortfarande tillväxtorienterade, vilket framgår av branschbarometern om livsmedelsframställning. Av livsmedelsföretagen uppgav 33 procent att de är kraftigt tillväxtorienterade och 35 procent att de i den utsträckning det är möjligt strävade efter tillväxt. Året innan var den sammanlagda andelen 54 procent.

Läs mer

Livsmedelsbranschen är tillväxt- och förnyelseinriktad i en turbulent verksamhetsmiljö (13.12.2022, tem.fi)