Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Återhämtningen inom näringslivet syns i den färska konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

De färska uppgifterna i konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten sträcker sig huvudsakligen till årets 2021 första kvartal. Angående exportomsättningen inom industrin finns det uppgifter också från andra kvartalet för år 2021.

Påverkan av coronaviruspandemin återspeglas i statistiken som presenterats i konjunkturöversikten.  Omsättningen inom alla branscher minskade i hela landet samt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten under år 2020, men under första kvartalet år 2021 började omsättningen öka. Samma tendens kan ses också om man betraktar de ekonomiska regionerna.

Omsättningen inom industrin minskade i Österbotten, men i Mellersta Österbotten ökade omsättningen inom branschen från och med slutet av år 2020. Industriexporten som länge har haft fallande tendens vände mot tillväxtbanan under första halvan av år 2021.

I konjunkturöversikten har man betraktat också några av industrins underbranscher; livsmedelsindustri; tillverkning av övriga maskiner och apparatur, tillverkning av elapparatur, förädling och tillverkning av metallprodukter, tillverkning av motorfordon och övriga fordon och kemisk industri. Inom dessa industribranscher har omsättningens utveckling varierat. Inom de flesta industribranscherna började omsättningen öka under första kvartalet av år 2021.

Omsättningen inom byggnadsbranschen utvecklade positivt i landskapet Österbotten också under år 2020. I Mellersta Österbotten däremot minskade omsättningen under alla kvartal av år 2020.

Omsättningen inom handeln ökade under år 2020 förutom under andra kvartalet. Tillväxttakten blev snabbare mot början av år 2021.

Omsättningen för övriga tjänster minskade från och med andra kvartalet av år 2020, men började växa i Österbotten i början av år 2021.

Bekanta dig med konjunkturöversikten via denna länk.

I konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten betraktas näringslivets utveckling inom området enligt landskap, de ekonomiska regionerna och branscher. Översikten publiceras två gånger per år. Konjunkturöversiktens mätare är omsättningens årsförändring samt omsättningstrendgrafer. För industrins del betraktas också exportomsättningens utveckling. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens material.