Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Inga observationer av blågröna alger i midsommarveckan på NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

På NTM-centralen i Södra Österbottens fasta kontrollplatser har inga blågröna algr ännu observerats. Läget är typiskt för tidpunkten, eftersom förekomster av blågröna alger på vattenytan vanligen ses först senare på sommaren när vattnen har blivit varmare. För tillfället är ytvattentemperaturerna lägre än normalt, t.ex. i Lappajärvi har ytvattnets temperatur sjunkit till 13 grader. Aktuell information om algsituationen och ytvattentemperaturerna finns i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi), där även medborgarna kan spara egna observationer.

Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och den lämnar inte kvar att hänga på t.ex. en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågrönalger. En del av de blågröna algarterna kan producera giftiga föreningar, och man bör alltid förhålla sig reserverat till rikliga algförekomster. I synnerhet småbarn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet. Vatten som innehåller blågrönalgblomning bör inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten och inte som bevattningsvatten på nyttoväxter.

Det finns barrträdspollen i luften, som även förs ut i vattendragen och bildar en ljusgul hinna på vattenytan. Barrträdspollen orsakar sällan allergiska symptom och vattnet som färgats av pollen är inte farligt.

Mer information:

Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

www.jarviwiki.fi


Regional information