Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Inga observationer av blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

På NTM-centralen i Södra Österbottens fasta kontrollplatser har inga blågröna alger ännu observerats. Läget är typiskt för tidpunkten, eftersom förekomster av blågröna alger på vattenytan vanligen ses först i juli-augusti när vattnen har blivit varmare. Varmt väder ökar sannolikheten för blågröna algblomningar. Algobservationerna sparas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet, vilka sedan stöder den riksomfattande bedömningen av algläget.

Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och den lämnar inte kvar att hänga på t.ex. en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågrönalger.

Det finns barrträdspollen i luften, som även förs ut i vattendragen och bildar en ljusgul hinna på vattenytan. Barrträdspollen orsakar sällan allergiska symptom och vattnet som färgats av pollen är inte farligt.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information