Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Inga observationer av blågrönalger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Det har ännu inte observerats några blågrönalger på kontrollpunkterna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Situationen är typisk för tidpunkten; ytförekomster av blågrönalger observeras i allmänhet först i juli-augusti då vattnet blivit varmare. Varmt väder ökar sannolikheten för blågrönalgblomningar. Algobservationerna sparas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Också medborgare kan spara egna observationer i tjänsten och stöder samtidigt den nationella bedömningen av algsituationen.

Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i det och det lämnar inte kvar att hänga på t ex en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågrönalger. En del av blågrönalgerna kan producera giftiga föreningar, och man ska i synnerhet inte låta barn eller husdjur simma i vatten med blågrönalgblomning. Vatten som innehåller blågrönalgblomning bör inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten och inte som bevattningsvatten på nyttoväxter.

Ytvattnets temperatur är för närvarande nära nivåer typiska för tidpunkten, och t ex i sjön Lappajärvi är ytvattentemperaturen 15,9 °C och i sjön Kyrkösjärvi 17,2 °C.

Det finns fortfarande mycket barrträdspollen i luften, som även förs ut i vattendragen och bildar en ljusgul hinna på vattenytan. Barrträdspollen orsakar sällan allergiska symptom och vattnet som färgats av pollen är inte farligt.

 

Mer information:

  •     Planerare Miia Honka, tfn 0295 028 038, miia.honka(at)ntm-centralen.fi
  •     Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information