Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Inga observationer av blågrönalgblomningar på NTM-centralen i Södra Österbottens område (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Under vecka 27 observerades fortsättningsvis inga blågröna alger vid observationsplatserna på NTM-centralen i Södra-Österbottens område. Svalt, blåsigt och ostadigt väder är inte gynnsamt för uppkomsten av blågröna alger. Ytvattnets temperatur är 17,5 °C i Esse ås nedre lopp. Alla algobservationer sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi).

Blågrönalgblomningar kan uppstå i hav och sjöar under soliga, varma och vindstilla dagar. Rikliga regn sköljer ut näringsämnen i vattendragen, vilket kan gynna blågrönalgerna och trådformiga alger. Trådalger är ofarliga och om man sticker ner en kvist i algmassan fastnar de som trådar på kvisten. Massförekomster av blågrönalger ser ut som grön- eller gulskiftande stickor i vattnet och påminner om målfärg då de stiger upp till vattenytan. Blågrönalgblomningarna kan vara giftiga och sticker man ner en kvist i algmassan känns de igen genom att de rinner av kvisten. 

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information