Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Ehdotuksia Keski-Suomen ympäristökasvatuspalkinnon Kolkuttimen saajaksi otetaan nyt vastaan (Keski-Suomen ELY-keskus)

Onko naapurisi saanut koko taloyhtiön miettimään energiankulutustaan? Kasvatetaanko koulussanne niin vastuullisia oppilaita, että koko kylä on siirtynyt kestävän kehityksen poluille? Kuulutko yhdistykseen, joka on saanut väen tekemään yhdessä parempaa tulevaisuutta?

Ansioitunutta ympäristökasvattajaa voi nyt ehdottaa Keski-Suomen ympäristökasvatuspalkinnon, Kolkuttimen, saajaksi. Ympäristökasvattaja voi toimia kaikenikäisten parissa. Palkittava voi olla yksityinen henkilö, yritys, kunta, järjestö, koulu tai muu oppilaitos, luokka, oppilaitos, päiväkoti, kerho tai muu yhteisö. Hän edistää toiminnallaan kansalaisten ympäristövastuullisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia elämäntapoja. Hän vaikuttaa muihin tiedollisin ja kasvatuksellisin menetelmin, esimerkillä tai tarjoamalla osallistumisen mahdollisuuksia.

Palkinnon saajaksi etsitään tänä vuonna erityisesti paikallisesti merkittävää toimijaa. Kestävän kehityksen asiat ovat mutkikkaita kysymyksiä, mutta niiden ratkaisemisessa ensiarvoisen tärkeää on se, mitä tapahtuu paikallistasolla. Ihmisten on helpompi sitoutua myös laajempiin ympäristöarvoihin ja -tekoihin oman arkiympäristön ja tuttujen ihmisten kautta.

Kolkutin jaetaan nyt toisen kerran. Ensimmäisen Kolkuttimen sai Jyväskylän luontokoulu vuonna 2009. Tuolloin tuomaristo valitsi palkittavan 22 ehdotetun tahon joukosta.

Ehdotukset viimeistään 29.9.

Ehdotukset palkittavasta tahosta tulee tehdä viimeistään sunnuntaina 29.9. sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.ksymparistokasvatus.fi. Ehdottaa voi myös itseään tai omaa organisaatiotaan.

Kilpailun tuomaristo valitsee yhden palkittavan. Tämän lisäksi se voi jakaa kunniakirjoja 1–3 muulle toimijalle. Palkintona jaetaan taitelija Samuli Alosen "Kolkutin"-teos. Palkitsemistilaisuus järjestetään kasvatus- ja opetusalan suurtapahtumassa KEOS2013:ssa lauantaina 9.11.2013 Jyväskylän Paviljongissa.

Palkinnon jakamisesta vastaa Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY, joka on toiminut vuodesta 2006 asti ympäristökasvatuksen edellytysten parantamiseksi ja ympäristökasvattajien tukemiseksi maakunnassa. KYKYn koollekutsujana toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

KYKY-ryhmä haluaa nostaa Kolkutin-palkinnon avulla esiin kannustavia esimerkkejä sekä kiittää ansiokkaita toimijoita tärkeästä työstä. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite maailman ympäristötietoisimmasta kansasta ei toteudu ilman määrätietoisia, innostuneita ja taitavia ympäristökasvattajia.

Lisätietoja:

Tuomariston ja KYKY-ryhmän sihteeri, tiedottaja Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 669

Tuomariston ja KYKY-ryhmän puheenjohtaja, johtaja Kari Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 775


Regional information