Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Den digitala utvecklingen har förnyat NTM-centralens kundservice och ärendehantering - hitta dina egna favoriter i listan!

Nu är det allt lättare att var som helst och när som helst uträtta ärenden vid och ta kontakt med NTM-centralen. Till exempel kan man lämna in olika ansökningar och anmälningar via de elektroniska ärendehanteringskanalerna vid en tidpunkt som passar en själv, och man kan kontakta kundrådgivarna på det sätt som passar en själv bäst.

 

Bildtext: Annika, som arbetar inom trafikens kundservice, betjänar kunderna i många kanaler. Kunden kan kontakta oss per telefon, e-post eller på chatten. Bild: Tuomas Paloniemi / NTM-centralen i Birkaland

Vad gör du när du behöver information om något eller måste sköta något ärende? Du öppnar förmodligen webbläsaren i telefonen eller datorn och söker den information du behöver, det rätta tillvägagångssättet eller till exempel telefonnumret på nätet. På webbplatsen finns kanske en chattbot eller chatt där en verklig eller virtuell kundrådgivare hjälper när du har en fråga som du inte hittar svar på. Eventuellt uträttar du till slut ditt ärende med en webblankett.

I och med den digitala utvecklingen blir det allt lättare att uträtta ärenden och ta kontakt med NTM-centralen. Eftersom kundernas behov är olika finns det i många situationer alternativa sätt att ta kontakt och sköta ärenden. Webbtjänsterna, kundservicen och ärendehanteringen utvecklas kontinuerligt utifrån respons från kunderna och nya teknologier, såsom artificiell intelligens, utnyttjas fördomsfritt.

De omfattande webbtjänsterna är tillgängliga 24/7

NTM-centralens olika webbtjänster är naturligtvis tillgängliga för kunderna dygnet runt och de erbjuder omfattande information om bland annat NTM-centralens uppgifter, verksamhet och tjänster samt om otaliga teman som gäller näringsgrenar, trafik och miljö.

Utöver NTM-centralens egna webbsidor finns det flera temaspecifika webbplatser, såsom Responskanalen som betjänar i trafikärenden samt miljo.fi och vesi.fi som omfattar många miljö- och vattenteman. Tjänsterna har utvecklats i samarbete med andra ämbetsverk inom området.

– Vi utvecklar ständigt våra webbtjänster så att de betjänar våra kunders informationsbehov på ett heltäckande och högklassigt sätt. Det finns dock situationer där kunden behöver mer detaljerad eller personlig rådgivning. Då kan våra kompetenta kundrådgivare ta tillfället i akt och hjälpa dig vidare, konstaterar teamledare Sabina Mäki vid kundservicen för miljöfrågor.

NTM-centralen i Birkaland ansvarar för både trafikens och miljöfrågornas kundservicecentralers verksamhet på riksnivå. Tack vare centraliseringen är servicen enhetlig och av jämn, högklassig kvalitet i hela landet, och samma tjänster erbjuds från Hangö till Utsjoki.

Kundens väg kan vara helt och hållet digital

Kärnan i kundservicecentralerna för såväl trafik som miljöfrågor är högklassig kundrådgivning. Utöver den traditionella telefonrådgivningen får kunderna numera råd via chatt, per e-post och i sociala medier. Ofta är kundens väg helt digital och längst har utvecklingen gått inom trafikens kundservice.

– Vi har strävat efter att utveckla kvaliteten och identifiera likartade kontakter med hjälp av artificiell intelligens. Den virtuella kundrådgivaren, chattboten, behandlar redan cirka 80 procent av chattkontakterna och hjälper kunden dygnet runt. Under kundservicens öppettider kan den virtuella rådgivaren vid behov också koppla vidare till vår kundrådgivare, berättar kundservicechef Katariina Korteoja från trafikens kundservice.

Kundservicecentralernas observationer om kundernas informationsbehov beaktas i utvecklingen av webbinnehållet. På webben produceras information om just de frågor som ställs till kundrådgivarna.

Använd webben – oavsett om du planerar ett tillstånd, en ansökan eller en anmälan.

Elektronisk ärendehantering är det snabbaste och enklaste alternativet för kunden i nästan alla tillstånds-, anmälnings- och ansökningsärenden. I huvudsak är NTM-centralens elektroniska ärendehantering i Regionförvaltningens e-tjänst, som används i stor utsträckning även av andra statliga myndigheter.

För nästan alla trafiktillstånd har man dock utvecklat en egen elektronisk ärendehantering som är direkt kopplad till tillståndssystemet. Användningen av den kräver stark autentisering till exempel med bankkoder, liksom också Regionförvaltningens e-tjänst kräver.

Tillstånd för väghållning har delvis koncentrerats till Birkaland, så det har varit förnuftigt att förenhetliga de elektroniska tillståndsansökningarna. Ansökan kan fortfarande göras på pappersblanketter, men kunderna har i första hand hänvisats att uträtta ärenden elektroniskt.

– På NTM-centralens webbplats finns också olika webbguider för trafiken som styr till rätt information. Till exempel med hjälp av förslagsguiden kan man kontrollera om det är nyttigt att göra ett utvecklingsförslag i anslutning till trafiksäkerheten eller vägens skick, tipsar den tekniska experten Suvi Aho vid trafikens kundservice.

Bekanta dig med våra webbtjänster

Prova trafikens webbguider

Uträtta ärenden elektroniskt

Följ oss på sociala medier

LinkedIn

NTM-centralen - Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Twitter

Facebook

Instagram

Trafikens kundservice

Kontakta kundservicen

Trafik

Trafikens kundservice, 0295 020 600, [email protected]

Miljö

Näringar