Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Bioekonomi är en möjlighet för träförädling

Det allmänna ekonomiska läget har medfört att läget för trävarubranschen blivit mycket osäkert. Lönsamheten i branschen är svag och det har inte gjorts några betydande investeringar under de senaste åren. Exporten av sågvaror har dock ökat, och dess värde var cirka 1,5 miljarder euro år 2013. Det utgjorde 63 procents andel av hela exporten av trävaruprodukter. Exporten av förädlade träprodukter har varit liten.

Uppgifterna framgår av branschrapporten för trävaruindustrin, som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst publicerade den 27 november 2014. Rapporten har sammanställts av branschchef Pasi Loukasmäki vid NTM-centralen i Kajanaland.

– Trä- och sågvaruindustrin kommer även i fortsättningen att vara en betydande bransch i Finland. Träets positiva egenskaper som en kolbindande råvara ger nya möjligheter när det gäller att utveckla träprodukter. Satsningarna på bioekonomi stöder denna utveckling. Trä är ett av de viktigaste materialen i genomförandet av den bioekonomiska strategin, konstaterar Loukasmäki.

Läs mera:

 


Regional information