Regional information

Nyheter 2022

Behandlingen av och interaktion med lagstadgade planer för trafikledsprojekt smidigt i den nya tjänsten

Upprättandet av kungörelser och anmälningar i anslutning till den administrativa processen för lagstadgade planer för landsvägar och järnvägar har överförts till tjänsten Planering av statens trafikleder. Tjänsten erbjuder medborgarna en e-tjänst där de kan bekanta sig med planerna samt ge respons och göra anmärkningar om dessa om de vill. Även informationshanteringen under planeringsprocessen underlättas.

Den nya tjänsten gör det lättare att hitta information när alla lagstadgade planer och kungörelser som gäller statens landsvägar och järnvägar finns på en adress. Det är också enklare att följa upp hur en enskild plan framskrider när dess uppgifter finns tillgängliga på samma plats. Dessutom har tillgängligheten beaktats i tjänsten.

Förbindelsen till Trafikledsverkets projektsidor förblir oförändrad, liksom kungörelselistan som också finns i Trafikledsverkets och NTM-centralens webbtjänster. Antalet kungörelser har ökat gradvis i den nya tjänsten från och med början av mars. Kungörelser som redan har publicerats förs inte in i den nya tjänsten.

Tjänsten är för medborgare och tjänstemän

Den nya tjänsten underlättar i första hand för medborgarna, men även tjänstemännens arbete effektiviseras.

Den nya webbtjänsten Planering av statens trafikleder fortsätter digitaliseringen av interaktionsprocessen och behandlingen av de lagstadgade planerna för landsvägar och järnvägar (lagen om trafiksystem och landsvägar, Banlagen) mellan medborgare, intressentgrupper och myndigheter.

Reformen påverkar arbetet för Trafikledsverkets och NTM-centralernas tjänstemän samt de konsulter och kommunernas projektchefer som utarbetar översiktsplaner eller väg- och järnvägsplaner för landsvägar och banor samt deltar i genomdrivandet av den administrativa processen för dessa lagstadgade planer.

Läs mer:

Behandlingen av och interaktion med lagstadgade planer för trafikledsprojekt smidigt i den nya tjänsten (trafikledsverket meddelande 15.3.2023, vayla.fi)

Webbtjänst Planering av statens trafikleder (vaylasuunnittelu.fi)

Trafikledsverkets kungörelsesidor (vayla.fi)

NTM-centralernas kungörelsesidor