Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Ge respons om Vasa hamnväg (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Sträckningsalternativen för Vasa hamnväg har granskats utifrån utlåtandet som kontaktmyndigheten givit om MKB-programmet samt på basis av respons som givits om projektet. På projektets webbsida kan man bekanta sig med de senaste projekteringsutlåtandena som bedöms i miljökonsekvensernas bedömningsförfarande

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/epo-tiehankkeet-vaasan-satamatie

Om projekteringsalternativen och deras konsekvenser, samt om viktiga objekt inom projekteringsområdet, kan man ge platsspecifik respons på kartresponstjänsten. En länk till kartresponstjänsten finns på första sidan på projektets webbsida. Alla användare av kartresponstjänsten kan se respons som givits samt kommentera varandras respons. Man kan vara av samma eller annan åsikt med tidigare given respons och härtill kan man motivera sin synpunkt.

Kartresponstjänsten är öppen till slutet av september 2015. Den respons som erhållits utnyttjas i projekteringen och konsekvensbedömningen.

Tilläggsinformation:

  • Ari Perttu, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 745
  • Klas Hytönen, Ramboll Finland Oy, tfn 050 339 7572

Regional information