Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning hjälper invandrare med att få sysselsättning

Arbetsmarknadsorienterade åtgärder stöder sysselsättningen av invandrare bäst, visar en färsk undersökning. Även de ekonomiska konjunkturerna och behovet av arbetskraft har stor inverkan på hur invandrare får sysselsättning.

Undersökningen ger exakt information om de effekter som arbetskraftspolitiska åtgärder har på invandrares ställning på arbetsmarknaden. Det här är den första systematiska analysen av arbetsmarknadsställningen för dem som flyttat till Finland av olika orsaker och av arbetskraftspolitiska åtgärders inverkan på hur arbetsmarknadsställningen utformas. Rapporten visar att det är rätt riktning i den valda integrationspolitiken, där yrkesinriktade innehåll och arbetslivet allt tidigare och snabbare införs på integrationsvägen.

Av undersökningen framgår att det allmänna sysselsättningsläget har större inverkan på hur väl arbetslösa sysselsätts än åtgärder. När efterfrågan på arbetskraft ökar är även åtgärderna till större hjälp. Detta framgår av att sysselsättningen efter integrationsåtgärder var klart vanligare i ett gott ekonomiskt läge än efter finanskrisen.

Läs mera:

Invandrare som deltar i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning får sysselsättning bättre än andra (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 13.6.2017)

Undersökningen (på finska)

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration (på finska)


Regional information