Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Smarttrafiktjänst som varnar för renar börjar med ett brak, Porokello-telefoner delas ut i sommar

NTM-centralen i Lappland har inlett ett forsknings- och utvecklingsprojekt där man genom att utnyttja mobil teknik skapar en ny smarttrafiktjänst som varnar för renar. Underlaget för tjänsten skapas genom att locka 1 000 yrkeschaufförer i renskötselområdet att fungera som varnare. I följande skede av projektet kommer alla som rör sig på vägarna att ha tillgång till mobilapplikationen som varnar för renar. Målet är att halvera antalet renolyckor fram till år 2020.

1 000 Porokello-telefoner delas ut till yrkeschaufförer

I det första skedet av projektet får 1 000 yrkeschaufförer tillgång till en Porokello-telefon (en vanlig smarttelefon utrustad med en applikation som varnar för renar). De 1 000 yrkeschaufförerna ger och tar emot varningar om renar som rör sig på vägen från och med juni 2016. Porokello-telefonen är endast avsedd för att varna för renar och monteras i fordonet i en egen ställning och utrustad med laddare. Yrkeschaufförer som går med i försöket förbinder sig att varna för renar som rör sig på vägen genom att använda Porokello-telefonen. Porokello-telefonen är lätt att använda och varnar genom applikationen med färg och signaler. Det är gratis för yrkeschaufförer att delta i försöket och för att få vara med krävs det att man ingår ett avtal med projektet. Yrkeschaufförer kan anmäla sig till försöket på adressen www.porokello.fi.
 

Porokello-smarttrafiktjänst. Bild: Studio ArticaBild: Studio Artica

Renvarningar för alla som rör sig på vägarna i renskötselområdet

När projektet fortskrider får alla som rör sig på vägarna renvarningar bland annat via bilarnas navigatorer och applikationerna som kan laddas ner gratis. Flera olika organisationer och företag deltar i projektet, såsom NTM-centralen i Lappland, Trafikverket, Renbeteslagens förbund, Paikkatieto Online Oy, HERE och V-Traffic Mediamobile. Projektet har redan i det inledande skedet väckt större uppmärksamhet än så, även internationellt. Projektet kommer att presenteras vid trafikseminariet ITS Europe i Skottland som ordnas den 6–9 juni.

Framgångsriks pilotprojekt 20132015

Trots ansträngningar har renolyckorna inte minskat med åren. Det inträffar cirka 4 000 renolyckor årligen. Olika försök har gjorts för att minska på olyckorna, med allt från reflex och hönsbajs till ökad information. Den smarta tekniken erbjuder en ny möjlighet att minska antalet renolyckor. I och med att olika smartapparater blir vanligare blir det möjligt att utnyttja exakt geografisk realtidsinformation när man varnar för renar. Man började varna för renar med hjälp av en mobilapplikation redan 2011 när Paikkatieto Online som specialiserat sig på geografisk information och mobiltjänster presenterade sin idé om en mobil lösning som varnar för renar för Renbeteslagens förbund och NTM-centralen i Lappland. Då inleddes en gemensam ansträngning för att göra verklighet av idén och åren 2013–2015 genomförde man ett försök att varna för renar med hjälp av en mobilapplikation på två vägavsnitt och med hjälp av 25 yrkeschaufförer. VTT undersökte försöket och resultaten var så bra att det nu utvidgas till hela renskötselområdet.

Ytterligare information

Projektchef Maria Timo-Huhtala
NTM-centralen i Lappland
tfn. 040 550 8818
maria@porokello.fi

Facebook: Porokello
Twitter: @porokello
www.porokello.fi

 


Regional information