Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Alueellisia kalastuskieltoja eräille Ala-Koitajoen, Pielisjoen ja Oriveden alueille järvilohikantojen turvaamiseksi (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Järvi-Suomen kalatalousviranomainen on asettanut Ala-Koitajoelle, Pielisjoelle ja Oriveden alueelle eräitä alueellisia kalastuskieltoja. Rajoitusten tavoitteena on järvilohikantojen turvaaminen. Tarkemmat tiedot rajoitusten sisällöstä sekä kieltoalueista ja -ajoista selviävät ohesta.

Ala-Koitajoki

Ala-Koitajoki, välillä Hiiskosken pato - Siikakosken alla olevasta sähkölinjasta 50 metriä alavirtaan päin, on koko vuoden rauhoitettu kaikelta kalastukselta lukuun ottamatta rannalta suvantojen kohdalla tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää. Onginnassa ja pilkinnässä ei saa käyttää heittokalastukseen soveltuvaa kelaa. Lisäksi Ala-Koitajoen hoitokunta voi halutessaan myydä alueelle katiskalupia.

Pielisjoki

Kohosiimakalastus on koko vuoden kielletty Uimaharjun maantiesillalta jokisuun kalaväylälle saakka.

Uimaharjun maantiesillan ja Kaltimon voimalaitoksen välinen alue: Järvitaimen ja järvilohi ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty syyskuun alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka. Kuitenkin mainittujen lajien pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä.

Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten välinen alue: Järvilohen ja järvitaimenen syysrauhoitus (11.9. -15.11.) on poistettu voimalaitosten väliseltä alueelta. Mainittuja kalalajeja saa kalastaa tällä alueella ympäri vuoden.

Kuurnan voimalaitoksen ja jokisuun kalaväylän välinen alue: Kalastus verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä sekä viehekalastusvälineillä on kielletty Pielisjoessa Kuurnan voimalaitokselta jokisuulle asti elokuun 1. päivän alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka rantoja myöten. Kuitenkin rannalta onginta on sallittua. Kalaväylän läntinen raja kulkee Kuhasalon Kalmonniemestä Höytiäisen kanavan suunnasta tulevalle 2,4 metrin veneväylälle, josta edelleen Linnunlahden venesataman väylälle.

Ala-Koitajoen - Pielisjoen alueella on asetettu maastoon 20 infotaulua, joissa säätelypäätökset on esitetty. 

Oriveden alue

Kaikenlainen kalastus on kielletty Savonselän Hypönniemestä Pyhäselän Vuoniemen kohdalle ulottuvalla lohikalojen nousuväylällä 250 metrin matkalta syväväylän molemmin puolin elokuun 1. päivän alusta syyskuun 15. päivän loppuun saakka.

Lopuksi

Kalastettaessa tulee ottaa huomioon myös muut kalastuslain ja -asetuksen sekä vesialueen omistajien asettamat kalastusta koskevat määräykset. Mm. Kuurnan ja Kaltimon voimalaitosten yhteydessä on koko vuoden kestävät kalastuskiellot.

Mainittuja kalastusrajoituksia koskevat päätökset karttoineen ovat nähtävillä elokuun 1. päivästä lokakuun loppuun saakka Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ilmoitustaululla virka-aikana ja internet-sivulla www.jarvilohi.fi.

Lisätietoja

Johtava kalatalousasiantuntija Veli-Matti Kaijomaa, ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi, veli-matti.kaijomaa(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 059.


Regional information