Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Regionernas utvecklingsutsikter positiva i hela Finland

De olika regionerna i Finland bedömde i mars att de positiva ekonomiska utsikterna förbättras yt-terligare. I regionernas bedömningar skedde en vändning till det bättre för ett år sedan. Nu har den positiva utvecklingen nått ut till nästan alla regioner. En tillväxtmotor är den starka utveckling-en i exportindustrin vid sydvästra kusten.

De bästa utvecklingsutsikterna finns i Egentliga Finland, som nu kallas för område med en positiv strukturomvandling. De nya rekryteringsbehoven hos bilfabriken i Nystad uppgår till över tusen personer och arbetskraft söks landet runt. Inom marinindustrin fortsätter skeppsbygganden att växa kraftigt. Dessutom har det öppnats nya möjligheter inom planering och utveckling. Även Kajanaland och Mellersta Finland berättar att tillväxtutsikterna är positiva.

Arbetslösheten har vänt nedåt och regionerna bedömer att den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsätter inom den närmaste framtiden. Även långtidsarbetslösheten har vänt nedåt i de flesta regionerna.

Läs mera:


Regional information