Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Rekommendationer för lägsta bygghöjder har uppdaterats

Rekommendationerna för lägsta bygghöjder förblir stort sett oförändrade i den nu utgivna guiden. Förra gången uppdaterades rekommendationerna år 1999. Syftet med guiden är att minska skador på byggnader orsakade av översvämningar samt jordras och -skred. Dessa risker som kommer att öka i samband med klimatförändringen bör tas i beaktande vid planläggning och byggande. De nya rekommendationerna har beretts i samarbete med SYKE, Meteorologiska institutet, miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet.

Läs mera:

 


Regional information