Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Alhaisista vedenpinnoista lukuisia yhteydenottoja ELY-keskukseen (Hämeen ELY-keskus)

Syksyn kuivuus on saanut järvien vedenpinnat laskemaan alas. Hämeen ELY-keskukseen on tullut yhteydenottoja niin säännöstelemättömien kuin säännösteltyjen järvienkin osalta mm. Sysmästä Nurmijärveltä, Hartolasta Jääsjärveltä ja Salajärveltä, Hämeenlinnasta Äimäjärveltä, Renkajoelta, Jokijärveltä, Ormajärveltä ja Tevänniltä, Janakkalasta Sääjärven reitiltä sekä Hollolasta Arkiomaajärveltä. ELY-keskus seuraa tilannetta. Ajan tasalla olevaa tietoa vesitilanteesta löytyy verkkosivuilta (linkit alla).

Vedenkorkeudet eivät ole ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhaalla, vaikka varsinkin loivarantaisilla järvillä rantaviiva voi olla vetäytynyt useita metrejä. Vesitilanteeseen ei kuitenkaan ole luvassa pikaista helpotusta, sillä maaperä on kuiva ja imee hyvin vettä, minkä vuoksi vähäiset sateet eivät näy vesistössä juuri ollenkaan.

Järvien vedenpinnat ajankohtaan nähden alhaalla

Päijät-Hämeessä järvien pinnat ovat tällä hetkellä jonkin verran ajankohdan keskitason alapuolella: Hartolan Jääsjärvi 9 cm, Heinolan Ala-Rieveli 15 cm ja Orimattilan Mallusjärvi 3 cm. Lahden Vesijärven ja Päijänteen pinnankorkeus on ajankohdan keskitasolla. Päijänteellä Kalkkisista vettä juoksutetaan 170 m3 sekunnissa. Juoksutusta on pienennetty, jotta pinta ei laskisi liian alas ennen talvikauden alkua.

Kanta-Hämeen puolella tilanne on vastaavanlainen. Hauhon reitillä Iso-Roineveden vedenkorkeus on 21 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Valkeakosken juoksutusta on pienennetty luonnontilaista purkautumista pienemmäksi jo syyskuun alussa. Hämeenlinnan Lammin Pääjärvessä vedenkorkeus on 13 cm ja Hämeenlinnan Kalvolan Äimäjärvessä 11 cm ajankohdan tavanomaista tasoa alempana. Vanajaveden ja Vanajanselän pinnat ovat ajankohdan keskitasolla, mutta Tammelan Pyhäjärvessä vesi 10 cm alempana kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

Pohjavedenpinnat myös alhaalla

Pohjavedenpinnat ovat olleet Hämeessä laskussa koko kesän ajan. Lammin Tullinkankaan ja Orimattilan Viiskivenharjun seuranta-asemilla pohjavedenpinnat ovat selvästi ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella. Tammelan ja Lopen rajalla sijaitsevalla Pernunnummen sekä Sysmän Soukanharjun seuranta-asemilla pohjavedenpinnat sen sijaan ovat lähellä ajankohdan keskiarvoa.

Kesän sateet eivät ole nostaneet pohjavedenpintoja, vaan suurin osa sateesta on haihtunut tai mennyt kasvillisuuden käyttöön. Ennen maan routaantumista pitäisi sataa runsaasti vettä, jotta vältyttäisiin talven aikana kaivojen kuivumiselta.

Lisätietoja

Vesitilanne ja ennusteet

Vedenkorkeus Hämeessä

Pintavedet, vesitalousasiantuntija Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 161

Pohjavedet, hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Regional information