Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ajoita vesikasvien niitto oikein

Vesikasvit ovat keskeinen osa järviluontoa ja rantamaisemaa sekä tärkeä elinympäristö kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. Vesikasvit myös parantavat järven veden laatua ehkäisemällä rantojen eroosiota sekä pidättämällä maa alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.

Järven rehevöitymisen vuoksi lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan kuitenkin usein niittämään tai muulla tavoin poistamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maisema-arvojen parantamiseksi. Tiheimpiä kasvustoja harventamalla voidaan myös parantaa veden virtausta sekä kohentaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.

Vesikasvien niitto on tärkeää toteuttaa oikeana ajankohtana. Tehokkain niittoaika on heinä-elokuun vaihteessa.  Jos niittokertoja on useampia, ensimmäinen niitto on kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3-4 viikon välein.

Vain pienimuotoiset (esim. viikate) niitot saa tehdä ilman lupaa. Koneellisesta niitosta on kuitenkin ilmoitettava kuukausi etukäteen vesialueen omistajalle ja alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Laajaan vesikasvien niittoon tarvitaan aina lupa. Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee niittokohteelta tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus.  Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Lue lisää:


Regional information