Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ajankohtaista yrityksen kehittämisavustuksesta 28.4.2014 (Hämeen ELY-keskus)

Kuluva ohjelmakausi (2007-2013) lähestyy loppuaan, ja yritystukipäätöksiä tehdään vielä nykyisillä säädöksillä 17.6.2014 saakka. Käytännössä hakemusten tulisi olla vireillä viimeistään pe 16.5.2014 mennessä, että päätökset ehditään tekemään ajoissa. Koska aikaa on enää niukasti, on ehdottoman tärkeää että hankkeet ovat hyvin valmisteltuja ja toteutuvat 30.04.2015 mennessä. Myöntövaltuustilanne on tällä hetkellä todella niukka, eikä kaikkia määräaikana saapuneita hankkeita välttämättä pystytä rahoittamaan.

Uusi yritystukilaki astuu voimaan 1.7.2014, eikä sen mukanaan tuomia muutoksia vielä tarkkaan tiedetä. Vuoden 2014 puolella vireille tulevat hankkeet voidaan siirtää uudelle rahoituskaudelle. Uusista myöntökriteereistä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Hakijan on varauduttava rahoittamaan hanke itse kokonaisuudessaan, koska nykyinen myöntövaltuuden niukkuus ja uuden rahoituskauden myöntökriteerit saattavat aiheuttaa sen, että hanketta ei pystytä rahoittamaan.

Kertauksena vielä tärkeitä päivämääriä:
• Vanhan kauden yritystuet vireille viimeistään pe 16.05.2014
• Uusi yritystukilaki voimaan 1.7.2014
• Kehittämisavustushankkeiden (TEM) toteutusaika päättyy 30.4.2015

Yhteistyöterveisin

Hämeen ELY-keskus

 


Regional information