Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Problem med issörja förutspås i Esse å (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Vattenståndet i Lappajärvi är exceptionellt högt, d.v.s. ca 60 cm över genomsnittet för tidpunkten. Fastän avtappningen från Lappajärvi har varit 24 m3/s, har vattenståndet i sjön stigit under de senaste veckorna, då vattenföringen till sjön har varit större än avtappningen. Det höga vattenståndet kan försvåra översvämningsproblemen i Lappajärvi under våren.

Då temperaturen sjunkit till tydliga köldgrader har det i Esse å börjat bildas issörja särskilt kring forsarna. För att underlätta situationen med issörja börjar man stegvis från mitten av denna vecka minska avtappningen från Lappajärvi för att främja isbildningen i ån under de kalla dagarna som väderprognoserna spår till nästa vecka.

Utöver att avtappningen från Lappajärvi dras ner, använder man också bommar för att förhindra att issörja bildas och på så sätt förebygger man att det uppstår isproppar i Esse å. Trots de förebyggande åtgärderna är det sannolikt att det under den närmaste tiden kan uppstå problem med issörjan i Esse å och då kan det bli nödvändigt att ta till grävmaskiner eller sprängning för att råda bot på problemen.

På NTM-centralen i Södra Österbottens område har det i strukturerna på flera kraftverk bildats issörja under de senaste dagarna, vilket har orsakat problem i funktionen.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021
  • Vattenhushållningsexpert Sune Skutnabba, tfn 0295 027 938

Regional information