Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Längs Esse å förbereder man sig på översvämningar på grund av issörja (ELY-centralen i Södra Österbotten)

I Esse å väntas översvämningar på grund av issörja kring självständighetsdagen då vädret blir kallare. Man förbereder sig på att det kan uppstå översvämningar på grund av issörja genom att minska avtappningen så att det snabbare bildas ett istäcke. Om vattenföringen i ån är stor då vädret blir kallt, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, som förorsakar översvämningar i området ovanför forsen. I Esse å förekommer nästan årligen översvämningar på grund av issörja vid forsarna nedanför Evijärvi i närheten av Esse, Lappfors och Kållby. Ibland har problem med issörja förekommit även i Välijoki ovanför Evijärvi.

I sjön Lappajärvi som ligger i övre loppet av Esse å har vattenståndet stigit rejält under november och är nu ca 20 cm över det normala. För närvarande avtappas ca 16 m3/s från Lappajärvi. Avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi till Esse å kommer att minskas då vädret blir kallare och risken för översvämningar på grund av issörja blir större de närmaste dagarna. Denna vecka har man också på sex platser i Esse å lagt ut issörjebommar, som gör det lättare för ett istäcke att bildas. Risken för issörjeproppar är störst när det blir hård köld, vattenföringen är stor och vattendragen är isfria. I besluten för regleringstillstånd för Lappajärvi och Evijärvi tillåts vid behov att vattenföringen som avtappas från sjöarna kortvarigt minskas med 5 m3/s i syfte att hindra att det uppstår issörja. Då ett bestående istäcke har bildats, kan avtappningen ökas på nytt.

Trots förhandsåtgärder kan man bli tvungen att bekämpa issörjeproppar med grävmaskiner och sprängningar. Genom bekämpningsåtgärderna förhindras att vattnet kommer in på gårdar och i källare. Esse å hör till Natura 2000-programmet och vid bekämpningen av issörja beaktas utöver arbetssäkerheten och miljöförhållandena även naturskyddet och områdena där det förekommer flodpärlmussla.

Översvämningar på grund av issörja förekommer tidvis även i andra vattendrag i Österbotten. Under de senaste åren har problem på grund av issörja rapporterats bland annat i Lappo å nedanför Kuortaneenjärvi och i Kyro älv nedanför kraftverket i Kyrkösjärvi.

Tilläggsuppgifter (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten):

  • Gruppchef Tommi Mäki, tfn 040 704 9445
  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0400 663 028
  • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0400 565 471

Regional information