Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Linor läggs ut i Esse å, målet är att minska översvämningar på grund av issörja (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I området kring Esse å bereder man sig på översvämningar på grund av issörja då vädret så småningom blir kallare. Kring de platser där det oftast uppstår problem med issörja läggs denna vecka ut linor, vars syfte är att påskynda isbildningen på vattenytan. I Esse å förekommer nästan årligen översvämningar på grund av issörja vid forsarna nedanför Evijärvi i närheten av Esse, Lappfors och Kållby. Ibland har problem med issörja förekommit även i Välijoki ovanför Evijärvi. Risken för isproppar är störst när det blir hård köld, vattenföringen är stor och vattendragen isfria. Då vädret ytterligare blir kallare, försöker man få istäcket att bildas snabbare genom att minska vattenföringen i ån, vilket sker genom att avtappningen från Lappajärvi minskas. Om vattenföringen i ån är stor då vädret blir kallt, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, som förorsakar översvämningar i området ovanför forsen.

I sjön Lappajärvi som ligger i övre loppet av Esse å har vattenståndet stigit rejält i november-december och är nu över 40 cm högre än normalt. På grund av detta är avtappningen från Lappajärvi tills vidare 24 m3/s. Avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi till Esse å kommer att minskas då det blir kallare och risken för issörja ökar. I besluten för regleringstillstånd för Lappajärvi och Evijärvi tillåts vid behov att vattenföringen som avtappas från sjöarna kortvarigt minskas med 5 m3/s i syfte att hindra att det uppstår issörja. Då ett bestående istäcke har bildats, kan avtappningen ökas på nytt.

Trots förhandsåtgärder kan man bli tvungen att bekämpa isproppar med grävmaskiner och sprängningar. Genom bekämpningsåtgärderna förhindras att vattnet kommer in på gårdar och i källare. Esse å hör till Natura 2000-programmet och vid bekämpningen av issörja beaktas utöver arbetssäkerheten och miljöförhållandena även naturskyddet och områdena där det förekommer flodpärlmussla.

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för regleringen av sjöarna i Esse å och deltar därför i åtgärderna för att minska problem med issörja nedanför sjöarna. För att bekämpningen av issörja ska kunna minskas har man i höst inlett ett utredningsarbete där man bedömer om det finns andra åtgärder för att skydda de fastigheter som drabbas mest av issörjan.

Översvämningar på grund av issörja förekommer tidvis även i andra vattendrag i Österbotten. Under de senaste åren har problem på grund av issörja rapporterats bland annat i Lappo å nedanför Kuortaneenjärvi och i Kyro älv nedanför kraftverket i Kyrkösjärvi.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794


Regional information