Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Algblomningar i sjöarna Ähtärinjärvi och Lappajärvi (ELY-centralen i Södra Österbotten

I Ähtärinjärvi är algblomningen som började för två veckor sedan fortfarande riklig. Denna vecka har också en liten algblomning noterats i Lappajärvi vid dess östra strand. På andra observationspunkter på ELY-centralen i Södra Österbottens område noterades inga algblomningar denhär veckan.

Ytvattens temperatur var på tisdagen 17,7 °C i Esse ås mynningsområde.

Alguppföljningen pågår till slutet av september och observationer om alger sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi). Pressmeddelanden om algblomningar kommer att publiceras vid behov under september månad.

Tilläggsuppgifter:

  • ELY-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information