Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pytinki på Inha bruk i Etseri skyddas (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har 1.4.2016 beslutat att skydda Pytinki på Inha bruk i Etseri på Museiverkets framställan med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Herrgården med omgivning utgör en del av det kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla brukssamhället Inha/Gustafsfors bruk längs Inhajoki å i Etseri.

Vasa länsarkitekt Karl Viktor Reinius planerade herrgårdsbyggnaden i nyrenässansisk stil år 1898 för patron August Nilsson Keirkner. Byggnaden är en av de ståtligaste bruksherrgårdarna av sin tid och ett mycket exceptionellt exempel på tillämpning av internationell inredningsstil i slutet av 1800-talet. Objektets viktigaste skyddsvärden grundar sig således på herrgårdens exteriör som bevarats i ursprunglig form och på den autentiska interiören och fasta inredningen samt på den historiska och konstnärliga representativiteten. Byggnadskomplexet avspeglar internationaliseringen i Finland vid 1800-talets skifte och medvetet utnyttjandet av de kontinentala influenserna och tekniska innovationerna även i objekt som ligger utanför stadsområdena.  

Herrgården har varit i Fiskars Oyj Abp:s ägo mellan åren 1917–2015. Under denna tid har bolaget underhållit och värnat om byggnaden och dess interiör på ett exemplariskt sätt. Byggnadens skyddsprocess har genomförts i samförstånd med Fiskars Oy Abp och byggnadens nya ägare.

Foto: Riitta Jaakkola.

Mer information om objektet och Etseri kulturmiljö finns i:

Mer information:

  • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Regional information