Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Äänekosken seudun isojen tiehankkeiden suunnittelu etenee (Keski-Suomen ELY-keskus)

Yleissuunnitelma valtatien 4 parantamisesta Äänekosken kohdalla  on valmistunut. Suunnitelmassa esitetään valtatien 4 parantaminen korkealuokkaiseksi kaksiajorataiseksi tieksi Myllyntauksen ja Mämmenkylän välisellä osuudella. Merkittävimmät yksittäiset toimenpiteet ovat uuden eritasoliittymän rakentaminen Äänekosken keskustan kohdalle sekä Kotakennäänsalmen ylittävän sillan rakentaminen uudelle linjaukselle.

Yleissuunnitelman nähtävillä olon ja lausuntokierroksen jälkeen suunnitelma lähetetään Liikennevirastoon hyväksyttäväksi ja hyväksymispäätöksen jälkeen aloitetaan välittömästi toteutukseen tähtäävän tiesuunnitelman laatiminen.

Hankkeelle on myönnetty rahoitus vuoden 2015 lisätalousarviossa (Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet) ja tavoitteena on, että hankkeen rakentaminen voitaisiin aloittaa viimeistään vuoden 2017 kesällä.

Tiesuunnitelma Huutomäen liittymän (valtateiden 4 ja 13 liittymä) rakentamisesta eritasoliittymäksi on myös valmis maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tiesuunnitelmassa esitetään tiejärjestelyt valtatiellä 4 Kuorejoen ja Myllyntauksen välisellä osuudella sekä Huutomäen eritasoliittymän rakentaminen ja siihen liittyvät valtatien 13 parantamisjärjestelyt.

Huutomäen liittymän parannustyöt on tarkoitus aloittaa jo kesällä 2016 mikä edellyttää tiesuunnitelman hyväksymistä Liikennevirastossa tulevan kevään aikana. Myös tämä hanke rahoitetaan em. lisätalousarviossa myönnetyllä rahoituksella.

Molemmat suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin kansalaisilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus ottaa niihin kantaa ja esittää kirjallisesti mielipiteensä. Äänekosken kaupunki kuuluttaa suunnitelmien nähtävillä olosta tarkemmin.

Lisätietoja: Lisätietoja, mm karttoja, hankkeista on nähtävillä ELY-keskuksen internet-sivuilla:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keski-suomi-tiehankkeet

(käynnissä olevat suunnitteluhankkeet)

Lisätietoja suunnitteluhankkeista antaa projektipäällikkö Hannu Keralampi, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, hannu.keralampi(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295 024 689


Regional information