Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Romutuspalkkio vähentää päästöjä ja edistää romuajoneuvojen asianmukaista kierrätystä

Romutettavia ja osin jo purettuja tai rikkoutuneita autoja suuressa telineessä ulkona.

Määräaikainen laki henkilöautojen romutuspalkkiosta tulee voimaan 1.12. Yksityishenkilö voi saada 1 000–2 000 euron palkkion romuttaessaan vähintään 10 vuotta vanhan auton ja korvatessaan sen uudella vähäpäästöisellä autolla, sähköpolkupyörällä, joukkoliikenteen kausilipulla tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävällä liikkumispalvelulla. Tavoitteena on lisätä vähäpäästöisten autojen osuutta sekä edistää pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

"Samalla romutuspalkkio kannustaa viemään romuajoneuvot asianmukaisesti kierrätykseen virallisiin vastaanottopisteisiin, joista saa romutuspalkkiota varten tarvittavan romutustodistuksen", toteaa tuottajavastuuvalvoja Mervi Sivula Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Ajoneuvoja sekä esimerkiksi autojen renkaita ja akkuja koskee tuottajavastuu. Tämä tarkoittaa, että tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus järjestää Suomen markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuolto ja kierrätys, kun tuotteet tulevat tiensä päähän. Pirkanmaan ELY-keskus valvoo tuottajavastuun toteutumista sekä tilastoi tuottajavastuun alaisten tuotteiden keräystä ja kierrätystä.

Romutuspalkkiota varten on varattu kahdeksan miljoonaa euroa. Tilalle hankittavan uuden henkilöauton tulee olla kaasu-, flexfuel- tai täyssähköauto, ladattava hybridi, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriltä, tai muu auto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 120 grammaa kilometriä kohden.

Lue lisää

Romutuspalkkio (traficom.fi)

Autoalan romutuskampanja (romutuskampanja.fi)

Henkilöautojen romutuspalkkiota ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea koskevat lait voimaan (Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 26.11.2020)

Tuottajavastuu (ely-keskus.fi/tuottajavastuu)