Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Finansiering erbjuds för hantering och behandling av dagvatten för att minska på utsläpp

Finansiering för effektiveringsprogrammet för vattenskydd för att förbättra kvaliteten av dagvatten och avlägsna skadliga ämnen kan sökas 25.11.2020–29.1.2021 från närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Den totala finansieringen som erbjuds är cirka 2 miljoner euro. Ansökan om understöd är riksomfattande och understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.