Navigeringsmeny
POS Alueen tila ja näkymät - Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta - Pohjois-Savo

Mikä on nuorisotakuu?

Nuorisotakuu tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi ilmoittautumisesta.

Ketkä ovat vastuullisia?

Vastuu nuorisotakuun toteuttamisesta kuuluu kaikille, erityisesti kunnille, TE-hallinnolle ja oppilaitoksille. Kannustamme myös yrityksiä ottamaan vastuuta nuorisotakuun toteutumisesta tarjoamalla nuorille työ-, työssäoppimis- ja työhön tutustumispaikkoja. Nuorisotakuun toteutuminen edellyttää eri tahojen sujuvaa yhteistyötä ja sitoutumista yhteiseen päämäärään.

Miten toteutuu Pohjois-Savossa?

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi nuorisotakuuta maakuntatasoisesti ja tekee yhteistyötä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa nuorisotakuun toteutumiseksi.

ELY-keskus seuraa säännöllisesti nuorisotakuun toteutumista alueellaan nuorisotakuu –katsauksella. Uusin katsaus on luettavissa täältä:

Pohjois-Savoon on tehty erillinen maakunnallinen nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma. Suunnitelmaa on ollut laatimassa laaja joukko nuorten parissa toimivia tahoja. Valmistunut toimeenpanosuunnitelma sisältää alueen toimijoille toimintasuosituksia. Lisäksi kuntia on aktivoitu tekemään omat toimeenpanosuunnitelmat.

Uppdaterad: 27.01.2023