Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Blommande mjölkört och humla

Den bästa insatsen för naturen 2019–2020 var Yles kampanj Pelasta pörriäinen

Yles kampanj Pelasta pörriäinen (rädda pollineraren) har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2019–2020. Internationella naturvårdsunionen IUCN:s nationella kommitté i Finland ordnade nu tävlingen för åttonde gången. I år var temat för tävlingen naturbaserade lösningar.

Kampanjen ökade allmänhetens medvetenhet om hur allvarlig utarmningen av pollinerarna är och vilka konsekvenser denna utarmning har. Samtidigt utgjorde den ett viktigt och konkret exempel på förlusten av den biologiska mångfalden.

Priset överräcktes av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. ”Kampanjen Pelasta pörriäinen är ett fint exempel på hur små handlingar tillsammans kan åstadkomma stora resultat”, säger hon. 

Karleby stad fick ett hedersomnämnande för restaureringen av våtmarken i Kyrklund.

Läs mer: