Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Nyheter från landsbygdsprogrammets projektfält: 

Projektet Talent Insights ökar Jakobstads- och Kristinestadsregionernas attraktionskraft

Med projektet Talent Insights som startades i slutet av 2021 vill Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Kristinestads näringslivscentral göra arbetsmarknaden attraktivare i Jakobstads- och Kristinestadsregionerna. Projektet har som mål att avhjälpa den brist på kompetent arbetskraft som råder i regionerna. Kristinestadsregionen och Jakobstadsregionen står inför rätt likadana utmaningar och då lönar det sig att samarbeta. I bägge regionerna räcker befolkningsökningen trots invandring inte till för att tillgodose det förutspådda behovet av arbetskraft. Undersökningar visar också att det är svårt att få unga som flyttat bort för att studera att återvända till regionen. Tillgången på kunnig arbetskraft är en avgörande fråga särskilt för landsbygden och att locka inflyttare till landsbygden och främja arbetskraftsinvandring är en väsentlig del i arbetet med att upprätthålla en livskraftig landsbygd.

Målet med projektet Talent Insights är att öka tillgången på kompetent arbetskraft i regionen och säkerställa att den matchar arbetsgivarnas behov. Tillgången på kompetent arbetskraft utökas genom att främja inflyttningen till regionen. En kontinuerlig analys av vad som erbjuds på regionens arbetsmarknad gör det möjligt för projektet att identifiera nya målgrupper kompetent arbetskraft utanför regionen. 
Projektet har som vision att på lång sikt kartlägga de nuvarande tjänsterna och skapa ett ”Welcome Office” som fungerar enligt principen med service via en lucka. Ett fungerande Welcome Office underlättar flytten till området, ökar tillhörigheten, erbjuder information om boendemöjligheter samt beaktar hela familjens behov på ett övergripande sätt. 

Projektet Talent Insights samarbetar med företagen i regionen för att utveckla företagens arbetsgivarbrand. Målet är att regionens företagssektor ska bestå av attraktiva företag som lär av varandra och tillsammans bygger en attraktiv arbetsmarknad i regionen. Inom projektet tar man också fram gemensamt marknadsföringsmaterial samt deltar i nationella och internationella rekryteringsevenemang. Flyttströmmen till regionerna försöker man inte påverka endast med arbetslivsfaktorn, utan marknadsföringen beaktar också livskvaliteten som helhet för invånare i regionen.  
Projektet sammanför olika slags aktörer, såsom bemanningsföretag, aktörer på bostadsmarknaden, kommuner, samkommuner samt högskolor och deras studerande. Var och en av dessa har sin egen roll på arbetsmarknaden. T.ex. högskolorna har verksamhetsställen i regionen och kommunerna och samkommunerna är i sin tur betydande arbetsgivare. Tillsammans med regionens företag bildar dessa aktörer en attraktiv helhet på regionens arbetsmarknad.

Projektet är en del av ekosystemet Talent Coastline och har därmed en nära dialog med de övriga aktörerna inom detta ekosystem. Ekosystemet Talent Coastline är ett nätverk som koordineras av NTM-centralen i Österbotten. Nätverket fokuserar på att förbättra sysselsättningen för internationell arbetskraft och minska arbetskraftsbristen på området. Projektet har alltså ett nära samarbete med liknande projekt i andra regioner samt med myndigheter och högskolor. 

Talent Insights fungerar i samarbete med det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost och Regionstadsprojektet och förmedlar information till regionens näringsliv. I projektet utnyttjas även den know-how som uppstått redan under det tidigare projektet Talent Scouts. 

-    I vinter har vi tillsammans inom ramen för projektet deltagit i två virtuella och ett fysiskt rekryteringsevenemang och utöver det har vi också medverkat i flera evenemang i våra egna regioner. Jakobstadsregionen har den lägsta arbetslösheten i Fastlandsfinland så vår uppgift är att locka kompetent arbetskraft att flytta till regionen och det är inte så enkelt. Vår region är inte så känd och kännedomen om jobbmöjligheterna och andra attraktionsfaktorer i regionen är ännu mindre. Vi coachar företag i rekrytering och utveckling av deras arbetsgivarbrand med hjälp av nu aktuella workshoppar och videokampanjer och kampanjer i sociala medier, berättar projektchef Heidi Matinlassi från Concordia.