Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työttömyyden aleneminen jatkui maaliskuussa (Lapin ELY-keskus)

Lapissa on alkuvuoden aikana ollut joka kuukausi vähemmän työttömiä kuin viime vuonna. Maaliskuun lopussa työttömänä oli 13 270 työnhakijaa, vähennystä viime vuoteen oli noin 200. Koko maassa työttömyyden kasvu on jatkunut, mutta ero vuodentakaiseen on kuitenkin alkuvuoden aikana kaventunut.

Lapissa alle 25 –vuotiaiden työttömyys on vähentynyt kokonaistyöttömyyttä enemmän. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut alle 1 500:aan. Sen sijaan 25-29 –vuotiaiden työttömyys on noussut viime vuoteen verrattuna. Työttömistä ulkomaalaisia oli 450, mikä on vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Lapin työttömistä työnhakijoista noin 5 000 oli Rovaniemen seutukunnassa ja noin 4 340 Kemi-Tornio –alueella. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna työttömyys on lisääntynyt ainoastaan Rovaniemen seutukunnassa. Suhteellisesti eniten työttömyys on vähentynyt Itä- ja Tunturi-Lapissa.

Lapin ELY-keskuksen maaliskuun 2016 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

Seuraava työllisyyskatsaus (huhtikuu 2016) julkaistaan 24.5.2016

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot


Regional information