Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Gemensamma förhandlingar ett bra sätt att sköta miljöförfaranden, anser verksamhetsutövare (Nyland)

NTM-centralen i Nyland och Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genomfört ett försök för att utreda hur ett bättre samarbete kan uppnås mellan verksamhetsutövare och myndigheter när det gäller miljöförfaranden.

Målet är att projekt som fodrar miljökonsekvensbedömning (MKB), miljötillstånd eller vattentillstånd ska kunna löpa smidigare. I försöket har man kunnat konstatera att gemensamma förhandlingar är ett bra sätt att försnabba och underlätta handläggningsprocessen hos myndigheterna.

Gemensamma förhandlingar innebär att representanterna för ett visst projekt och olika myndigheter går igenom bl.a. arbetsskedena, tidsplanen och vilka utredningar och tillstånd som behövs. NTM-centralerna är den behöriga myndigheten när det handlar om miljökonsekvensbedömningar och regionförvaltningsverken när det gäller miljötillstånd. Bland annat kommunala planläggare och tillsynsmän över miljö- och vattentillstånd kan också vara med vid förhandlingarna.

I försöket genomfördes gemensamma förhandlingar i tre projekt. projektet med gasledningen Nord Stream, ett projekt för återvinningsanläggningar som byggs av Kierto Ympäristöpalvelut Oy och ett projekt avseende stentäkt i Bastukärr i Sibbo. Verksamhetsutövarna ansåg att förhandlingarna var en klar förbättring jämfört med den tidigare modellen, där en projektansvarig själv måste uppsöka varje myndighet för sig. Dessutom fick de inblandade myndigheterna direkt från början en bättre helhetsbild av projekten och av vilka tillstånd som behövs, vilket gjorde det lättare att samordna de olika förfarandena.

Resultaten av försökets första fas har sammanställts i rapporten

Försöket har finansierats av miljöministeriet. I följande fas utreds närmare bl.a. hur innehållet av en MKB kan utnyttjas då man behandlar miljö- och vattentillstånd.

Ytterligare information:

  • Liisa Nyrölä, projektikoordinator, liisa.nyrola@ely-keskus.fi
  • Eija Lehtonen, projektchef i fas 1, eija.lehtonen@ely-keskus.fi
  • Marja-Terttu Parsama, projektchef i fas 2, marja-terttu.parsama@avi.fi

Läs mer om ämnet på Liisa Nyröläs blogg (på finska), "Yhteistyöllä onnea".

 


Regional information