Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

ANM inleder samarbetsförhandlingar vid ministeriet och NTM-centralerna

Regeringens sparbeslut och det minskade tekniska stödet i EU:s strukturfondsfinansiering leder till att samarbetsförhandlingar inleds vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet. Sammanlagt omfattas 3 300 arbetstagare av samarbetsförhandlingarna och minskningsbehovet uppskattas till över 700 årsverken.

– Ändringarna i finansieringen är så stora att vi blir tvungna att inleda samarbetsförhandlingar vid både ministeriet och samtliga NTM-centraler. Under samarbetsprocessen förhandlar man fram de åtgärder som behövs för att besparingarna ska uppnås, uppger överdirektör Taina Susiluoto vid arbets- och näringsministeriet.

Läs mera:

 


Regional information