Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden

Antalet blågrönalgobservationer i sjöar har förblivit stabil eller till och med minskat till följd av det svalare vädret, och situationen i insjöar är nu något bättre än i genomsnitt. I havsområden har antalet blågrönalgobservationer ökat något vid kusterna, men på vissa ställen har vinden blandat algmattorna med ytvattnet. Situationen till havs har därför förblivit tämligen stabil jämfört med förra veckan.

Läs mera

Blågrönalgsläget har förblivit tämligen stabilt i sjöar och havsområden (Finlands miljöcentralens meddelande 7.7.2022)