Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, januari 2017 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för januari månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, januari 2017


Regional information