Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, februari 2016 (NTM-centralen i Österbotten)

NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för februari månad, läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, februari 2016


Regional information