Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

SMF-företagen har positiva förväntningar på framtiden - SMF-företagsbarometern 2/2016

De små och medelstora företagens förväntningar på framtiden har blivit bättre: 43 procent av företagen bedömer att konjunkturen kommer att förbättras under det kommande året. Det är endast ungefär var tionde som befarar att konjunkturerna försvagas. Alltfler företag vill växa och nya arbeten är således att vänta.

För ett halvt år sedan var andelen svarare som förutsåg bättre konjunkturer sju procentenheter lägre och motsvarande andel som förutsåg försvagade konjunkturer var nio procentenheter fler. Hemmamarknadens goda utveckling som kompenserar den svaga starten på exportefterfrågan inverkar på förändringen. 

Uppgifterna framgår av sme-företagsbarometern som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet publicerar idag. Över 6000 företagare runt om i Finland svarade på enkäten. Smf-företagsbarometern publiceras två gånger om året. Där efterfrågas företagens förväntningar för de 12 kommande månaderna.
 

Läs mera:


Regional information